stopka

Pozdrawiam
SPGZOZ Bochniaakcesoria do systemów fotowoltaicznychakcesoria do systemów fotowoltaicznych
Katarzyna Kupisz
Dyrektor
kom. +48 502 093 010
dyrektor@spgzozbochnia.pl
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

Pozdrawiam

Waldemar Chlipalski
https://chlipalski.pl/
tel. 607681569
INFOSEM Waldemar Chlipalski
INFOSEM Waldemar ChlipalskiINFOSEM Waldemar Chlipalski
Stanisławice 316, 32-015 Stanisławice
NIP 6831004311
Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informujemy, że w wypadku powierzenia nam przez Państwa danych osobowych ich administratorem jest Firma INFOSEM Stanisławice 316, 32-015 Stanisławice.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://chlipalski.pl/rodo/

Skip to content