drzewa

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001074

Dz.U. 2017 poz. 1074

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody


Tekst aktu: pdf D20171074L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20171074.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-06-02
Data wydania: 2017-05-11
Data wejścia w życie: 2017-06-17
Uwagi: art. 1 pkt 3 lit. c w zakresie art. 83f ust. 14 pkt 2 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA